MAURI VIKSTÉN

 

Evankeliumin saarnaaja ja raamatunopettaja Mauri Vikstén oli helluntaiherätyksen pidetyimpiä puhujia. Kuitenkin hän oli harvinainen helluntailainen siinä mielessä, että hän julisti tinkimätöntä armon evankeliumia ja säilytti siitä huolimatta arvostetun aseman herätysliikkeen toisinaan melko lakihenkisessä ilmapiirissä.

(kuva 47k)
Mauri Vikstén

Hän tuli uskoon Raamatun äärellä kotonaan Orimattilan Heinämaalla vuonna 1948, "vuoden ensimmäisellä viikolla", kuten hän itse usein puheissaan muisti mainita. Samana vuonna hän kävi kolmen viikon raamattukoulun Kuopiossa. Kotipitäjässään hän oli ollut poliitikko ja kunnanvaltuutettu, siis ammattipuhuja, mutta uskoontulo muutti hänen tekstinsä sisällön. Samalla hänelle tuli selväksi, että hänen on lähdettävä lähetystyöhön, ja suuntakin oli selvä: Afrikkaan on mentävä. Sinne hän lähtikin jo vuonna 1953; täytyttyään Pyhällä Hengellä (20.3.1949) seppä Laaksosen mökissä Jaalan pitäjän Kimolan kylässä hän sai sinetöinnin Jumalalta kutsumukselleen. Lahden helluntaiseurakunnan lähetystyöntekijänä hän palveli Jumalaa Afrikassa yli 30 vuotta. Loppuelämänsä hän vietti Keniassa Korun raamattukoulun johtajana. Vieraillessaan kotimaassaan hän virkisti Jumalan kansaa voidellulla opetuksellaan, jossa oli vastaansanomaton Jumalan Pyhän Hengen auktoriteetti. Mauri Viksténin puhuessa salit olivat täpötäysiä, ja saarnaajien keskuudessa häntä arvostettiin erittäin paljon, vaikka joillakin oli vaikeuksia sulattaa hänen Kristus-keskeistä opetustaan. Hän uskalsi myös puuttua moniin epäkohtiin, mikä ei tietenkään ollut ainakaan asianomaisille tahoille mieluista.

Vuoden ensimmäisellä viikolla hän myös sai ylennyksen, kun hänet otettiin kirkkauteen 04.01.1995. Hän oli syntynyt 19.04.1920, joten hän eli 74-vuotiaaksi. Maurin voideltu elämä ei mennyt hukkaan. Saamme kiittää Jumalaa, että hän vastasi myönteisesti evankeliumin pelastuskutsuun ja lähti myös palvelutyöhön, jakamaan muillekin löytämäänsä aarretta, ikuisen elämän osallisuutta ja Jumalan tuntemista.

Viimeinen leposija


Mies, jonka Jumala hyväksyy

Maurilla oli erittäin positiivinen näkemys uskonelämästä ja Jumalan palvelemisesta. Hänelle hengellinen elämä ei ollut suorituspaineita täynnä olevaa kivireen vetämistä vaan suuri ilo ja etuoikeus; omien sanojensa mukaan hän oli jatkuvasti "saamapuolella", sillä hänen Jumalansa oli "rikas antaja", kuten Raamatussa sanotaan. Armoa ja Jumalan ehdotonta hyväksyntää Kristuksessa hän myös julisti ja painotti jokaisessa puheessaan, opetuksensa perusteella hänet tunnettiinkin "miehenä, jonka Jumala hyväksyy". Evankeliumiahan ei ole ilman armoa; syyllistävät ja lakihenkiset ihmiset ovatkin nykyajan fariseuksia, jotka tahtovat "olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät". (1.Tim1:7) Sellaisia ihmisiä, Jumalan armon rajoittajia, on tänäkin päivänä aivan liian paljon. Mauri tähdensi opillisen selkeyden merkitystä, sillä se on tepsivä lääke useimpiin hengellisen elämän ongelmiin. Ominaista helluntailiikkeelle on välitöntä jumalayhteyttä korostava kokemuksellisuus, ja kunnollisen, yhtenäisen teologian puute vie harmillisesti pohjaa liikkeen opilliselta uskottavuudelta. Armon apostoli Mauri pyrki omalta osaltaan korjaamaan tätä vakavaa puutetta.

Mauri Vikstén tunnettiin kuitenkin helluntailiikkeessä lähinnä sielunhoitajana ja sielunhoitoseminaarien pitäjänä. Tokihan lain näivettämät suomalaiset helluntailaiset armon sanomaa tarvitsivatkin, mutta herätyksen opillisen profiilin luontiin hänen yksinäisen elämäntyönsä resurssit eivät toiselta mantereelta valitettavasti täysin riittäneet. Kateellisten mielestä hänen opetuksensa olikin "vain sielunhoitoa". Siitä huolimatta tämä Hengen ja älyn jättiläinen oli ennen kaikkea Jumalan asialla oleva uskonpuhdistaja. Maurin työn hedelmät tulevat varmaankin yhä enenevässä määrin näkyviin, sillä monet saarnaajat ovat saaneet terveitä vaikutteita hänen opetuksestaan. Mauri ei ollut missään määrin myöskään lahkohenkinen eikä kuppikuntainen, vaan hän ymmärsi kirkkaasti evankeliumin olevan koko kristikunnan omaisuutta.

Hänen puheensa ravitsivat ja antoivat voimaa kulkea eteenpäin elämän tiellä. Hän oli ymmärtänyt, että laki ei anna voimaa Jumalan tahdon toteuttamiseen, se ainoastaan vaatii kuuliaisuutta. Armo sen sijaan saa ihmisessä aikaan hyvää hedelmää, koska se muuttaa ihmisen ajattelua ja saa sitä kautta aikaan aitoa hengellistä kasvua. Kun häneltä kysyttiin, mikä on hänen jatkuvan voitelunsa salaisuus, hän vastasi, että aivan ensimmäiseksi on tärkeää ymmärtää, että "Pyhä Henki ei ole tunne vaan Henki". Voidaan sanoa, että hänen hengellisen voimansa salaisuutena oli yksinkertaisesti väärentämätön, aito armon evankeliumi. Hän eli omasta sanomastaan. Hänen "omaa alaansa" oli myös eskatologia ja Ilmestyskirjan selitys sekä Pyhällä Hengellä täyttyminen, jonka hän ymmärsi erittäin tasapainoisella tavalla.

Saarnatoimensa ohella Mauri Vikstén kirjoitti myös opetuskirjoja, jotka sisältävät ehtaa evankeliumia. Hän oli tosin paljon etevämpi puhujana kuin kirjoittajana. Varsin suositeltavia ovat silti seuraavat teokset:

 • 50.000 kilometriä päiväntasaajalla - RV 1957 (lähetyskirja, vain Vikstén-friikeille)
 • Terveen opin pääpiirteitä - RV 1980 (tuhti paketti perusasioista)
 • Tulevaisuuden suuntaviivoja - RV 1981 (Ilmestyskirjan selitystä)
 • Ahdistuksesta avaralle - RV 1984 (ehtaa evankeliumia)
Postuumisti (Maurin kuoleman jälkeen) hänen puheidensa pohjalta on julkaistu seuraavat kirjat, jotka tosin eivät tavoita Mauri Viksténin julistuksen ydintä vaan hiuksenhienosti sen sivuuttavat, eikä Maurin sanoma välity autenttisena. Sen tähden kehotan jokaista mieluummin kuuntelemaan Maurin alkuperäisiä saarnoja.
 • Mauri Vikstén: Jumalan johdatus (2003)


   
 • Mauri Vikstén: Armo - avain yltäkylläiseen elämään (2006)


   
 • Mauri Vikstén: Raamatullinen sielunhoito (2007)

Lukemattomista raamattutunneista on syytä mainita seuraavat kasettisarjat, joita suosittelen lämpimästi ja joita on saatavissa Lahden helluntaiseurakunnasta sekä myös mp3-tiedostoina seuraavista saarnatuoli.netin sivuille johtavista linkeistä:

Muutamia loistavia Mauri Viksténin puheita:


Mauri Vikstén eli evankeliumin ytimessä. Hänen voidaan täydellä syyllä sanoa seuranneen raamatullista, apostolien ja alkuseurakunnan mukaista linjaa, ja hänen opetuksensa oli samalla akselilla Paavalin, Augustinuksen ja Lutherin kanssa. Uskonvanhurskausoppi oli hänen julistuksensa pääteema. Mauri oli Kristus-keskeinen saarnamies, ja hänen elämäntyönsä on ollut suureksi siunaukseksi monille taivaan tien kulkijoille. Omalle hengelleni hänen opetuksensa on ollut korvaamatonta. Riemuissani olen siitä, että lyhyen kirjeenvaihdon lisäksi olen saanut hänet tavata  henkilökohtaisesti viettäessäni joulua 1980-luvun lopulla Raamattuopistolla, jossa myös hän oli joulua viettämässä ja opettamassa.

Armon apostolin muistoa syvästi kunnioittaen, suurella kiitollisuudella.

James Hirvisaari


Mauri Viksténin henkilökohtainen palaute
Sola Gratia -tutkielman 1. versiosta:
* kirje seminaarilaisille *

Tutkielma